rhy.fi
Yhteystiedot
Metsästyskerho Paukku ry
Matti Vironen
Postinkantajantie 18
45610 KORIA
044-711 08 82

mkpaukku@gmail.com


Hallitus:

Puheenjohtaja Jussi Puhakka 040-571 30 98
Sihteeri/rahastonhoitaja Matti Vironen 044-711 08 82
Varapuheenjohtaja Harri Hakala
Majaisäntä Juha Saarinen
Jukka Halmesarka
Tiina Hukka
Pasi Nieminen
Tommi Nieminen
Markku Puttonen
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua